blog__img1

Inhouse projekti u kreativnoj industriji

Kreativna industrija na domaćem tržištu se razvija u dobrom pravcu, a samim tim projekti koji dolaze u agencije su sve izazovniji, a konkurencija sve jača. Kako se istaći u ovom dinamičnom okruženju? Kako skrenuti pažnju na sebe, svoje kvalitete i svoje znanje? Ovo su pitanja sa kojim se susreću sve agencije koje svoju reputaciju grade u kreativnoj industriji.

Uzmimo za primer Super Bowl, čuveni dan kada se oduševljavamo najkreativnijim kampanjama koje će praktično obeležiti čitavu godinu. Poznate ličnosti, visoka produkcija, sjajni scenariji, genijalne poruke i velikodušni budžeti, a sve sa jednim jedinim ciljem, da upravo ta reklama istakne u odnosu na sve druge. Meni lično Super Bowl predstavlja slobodu. Navikli smo na pomeranje granica kada pogledamo šta se dešava u industriji piva, sportske opreme, auto industrije itd. Ali ovo je dan kada “dosadne” stvari dobijaju krila, kada primetimo da je sjajan utisak ostavila kampanja namenjena kalkulaciji poreza tada znamo da je kreativnost pobedila.

Ali šta se dešava kada se vratimo u realnost, u projekte koji nemaju mnogo slobode izražavanja?

Dolazimo u situaciju gde svoju kreativnost, kao agencija, moramo da svedemo na neki konvencionalan način. I to je u redu, jer je bitan krajnji cilj, a to je da svi učesnici budu zadovoljni ishodom. Sa druge strane, dugoročnom saradnjom dolazi do zasićenja, jer se aktivnosti ustale, projekti liče jedni na druge i prostor za kreativu biva sve više ograničen. Kako se broj aktivnosti povećava tako se povećavaju i operativni poslovi, a smanjuju se oni zanimljivi, kreativni. Priprema i realizacija postanu rutina i tu leži najveća opasnost da se kreativni mindset drastično umanji, uspava se.

Radionice kao alat za kreativni podsticaj su dale rezultate. Međutim, one su kratkog daha jer čim se vratimo u realnu situaciju postajemo robovi rutine jer je teško balansirati obim posla, radne zadatke i zadate rokove.

Upravo iz gore navedenih razloga su inhouse projekti postali sve popularniji među agencijama. Oni nam daju krila, jer smo mi ti koji snosimo odgovornost i donosimo odluke celim putem, od ideje do realizacije. Ovi projekti znače slobodu izražavanja i ovi projekti znače probijanje barijera. Praktično ih možemo posmatrati kao alat za podsticanje kreativnog razmišljanja od kog direktno možemo imati benefit. Koristi možemo svrstati u materijalne i nematerijalne. Materijalni vrlo jasno imaju za cilj zaradu od projekta, dok nematerijalni imaju za cilj izgradnju reputacije, podizanje svesti o kvalitetu, ali i razvoj zaposlenih. Kreiranje specijalnog tima se pokazalo kao dobra praksa sa svakim inhouse projektom. Tim sačinjen od članova koji možda i nemaju prilike često da sarađuju zbog prirode svojih klijenata.

Za agenciju je važno da ima svoj kreativni ventil koji će razigrati sve članove tima da se ne zarobe u zoni konfora. Ovakav vid organizacije daje rezultate na više načina. Na primer, svaki član tima ima razvijene pristupe projektu koji su formirani u skaldu sa prirodom klijenta, a poznato je da su klijenti različiti. Dakle, radom u raznovrsnom timu razvijamo način razmišljanja, upotpunjujemo svoje znanje i svoja iskustva drugačijim pristupom koji su razvile naše kolege. Prisvajamo nove načine za pristup rešavanju problema i konstano se unapređujemo. Još jedan od pristupa je razmena iskustava, ovim putem možemo da prilagodimo pristup koji može da doprinese u radu sa svojim klijentom.

Dodatni izazov u osmišljavanju i realizaciji internih projekata jesu vreme i definisani rokovi. Prioritet imaju klijenti i tekući poslovi zbog čega može doći do zastoja u razvoju. Potrebno je napraviti sklad između tekućih aktivnosti i internih projekata. Ovo je možda i najteže uskladiti.

Mi u Storylineu smo pronašli inspiraciju u svom neposrednom okruženju, u Beogradu. Kreairali smo bojanku za odrasle sa motivima glavnog grada koju smo nazvali “Beograd u boji”. Sadrži 30 detaljnih, ručno kreiranih, ilustracija. Na ovaj način smo uspeli da izađemo iz ustaljenih okvira i unapredimo svoje veštine kada je u pitanju dizajn i ilustracija. Kao što u tekstu navedeno, bilo je i konkretnog benefita tako što je izdavačka kuća prepoznala kvalitet i preuzela produkciju na sebe. Danas iza sebe imamo nešto opipljivo što verodostojno opisuje naš pristup, kreativnost i posvećenost. A ujedno predstavlja i mnogo cool alat za upoznavanje novih klijenata.

Kažu da obućar ima najgore cipele, ali kada obućar uspe da izbalansira svoje vreme sa obavezama, sebi napravi najbolje moguće cipele koje će privući još mušterija. Upravo je ovo misao kojom bi agencije trebale da se povedu kada su u pitanju interni projekti.

*Intervju za portal „Marketing mreža“

Nenad

Nenad Sićević

CEO of Storyline